Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Δραστηριότητα εταιρίας

ΑΦΜ: 000000000

ΔΟΥ: Τοπική Εφορία

Διεύθυνση (έδρα): Οδός αρ, 00 000 Πόλη

Τηλέφωνο: 0000000000

Fax: 0000000000

Email: email@company.gr

 

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)